Year:2023
BAKU HANTAM CHAMPIONSHIP

BAKU HANTAM CHAMPIONSHIP(Indonesia)


Theme Song Composed and arranged
Brass,Choir,Strings additional arrangement:
Takayuki Dewa


Strings additional arrangement:
Yu Manabe

Strings:
Yu Manabe / 1st violin
Tomomi Tokunaga / 1st violin
Machi Okabe / 1st violin
Yuya Yanagihara / 1st violin
Naoko Ishibashi / 2nd violin
Ayaka Notomi / 2nd violin
Kai Yanagisawa / 2nd violin
Sakiko Yabe / 2nd violin
Hyojin Kim / viola
Misato Futaki / viola
Masutami Endo / cello
Toshiyuki Muranaka / cello

Brass:
Yoshihisa Taira / trumpet
Kyoko Morimura / trumpet
Hajime Yamashita / trombone
Yuya Inoue / tenor saxophone
Takayuki Nozawa / baritone saxophone
Takahiro Hirano / tuba

Choir:
Ryo Shimazaki / Tenor
Sho Suenaga / Tenor
Yosuke Kanekon / Tenor
Hidekazu Suzuki / Tenor
Yuma Sakai / Bass
Ko Miyagishima / Bass
Kazuma Teranishi / Bass
Tomofumi Meguro / Bass

Percussion:
Yu Matsuba


read more→https://www.youtube.com/@bakuhantamchamptv8445/featured


Related Works