Year:2018
TMALL


TMALL COLLECTION2018


Music director / Composed and arranged Opening theme song
Strings arranged by Yu Manabe
Brass arranged by ykaori
Rhythm arranged by Yu Matsuba
Sound Editor / Music Selector
Sound effects designer

Opening theme song
Yu Manabe(Violin)
Tomomi Tokunaga(Violin)
Naoko Ishibashi(Violin)
Yuya Yanagihara(Violin)
Kyoko Ishigame(Violin)
Ayaka Jomoto(Violin)
Eriko Ukimura(Violin)
Nao Tohara(Violin)
Mikiyo Kikuchi(Viola)
Misato Futaki(Viola)
Masutami Endo(Cello)
Masateru Nishikata(Cello)
Kouji Akaike(Contrabass)

Jun”Wao”Tanaka(Trumpet)
Yoshihisa Taira(Trumpet)
Yuji Kobayashi(Horn)
Yoshihiko Saito(Horn)
Hajime Yamashita(Trombone)
Chika Yanagisawa(Trombone)
Kunio Koizumi(BassTrombone)
Katsumi Ishikawa(Tuba)

Hazuki Tajima(Chorus)
Yuka Iwata(Chorus)
Yuka Utsumi(Chorus)
Reina Takeuchi(Chorus)
Ikumi Matama(Chorus)
Reiko Yamamitsu(Chorus)
Hidekazu Suzuki(Chorus)
Takeshi Sawachi(Chorus)
Keisuke Sugiura(Chorus)
Hinata Hasegawa(Chorus)
Yuta Miyamatsu(Chorus)
Tomohumi Meguro(Chorus)

Yuka Ishimaru(Organ)

Ayano Uesugi(Piano)

Yu Matsuba(Timpani&Cymbal&Taiko)@Beijing
Beijing National Aquatics Center


Related Works