Year:2018
TMALL

TMALL COLLECTION2018


Music director / Composed and arranged Opening theme song Sound Editor / Music Selector
Sound effects designer

Strings arranged by Yu Manabe

Brass arranged by ykaori

Rhythm arranged by Yu Matsuba
Opening theme song
Yu Manabe(Violin)
Tomomi Tokunaga(Violin)
Naoko Ishibashi(Violin)
Yuya Yanagihara(Violin)
Kyoko Ishigame(Violin)
Ayaka Jomoto(Violin)
Eriko Ukimura(Violin)
Nao Tohara(Violin)
Mikiyo Kikuchi(Viola)
Misato Futaki(Viola)
Masutami Endo(Cello)
Masateru Nishikata(Cello)
Kouji Akaike(Contrabass)

Jun”Wao”Tanaka(Trumpet)
Yoshihisa Taira(Trumpet)
Yuji Kobayashi(Horn)
Yoshihiko Saito(Horn)
Hajime Yamashita(Trombone)
Chika Yanagisawa(Trombone)
Kunio Koizumi(BassTrombone)
Katsumi Ishikawa(Tuba)

Hazuki Tajima(Chorus)
Yuka Iwata(Chorus)
Yuka Utsumi(Chorus)
Reina Takeuchi(Chorus)
Ikumi Matama(Chorus)
Reiko Yamamitsu(Chorus)
Hidekazu Suzuki(Chorus)
Takeshi Sawachi(Chorus)
Keisuke Sugiura(Chorus)
Hinata Hasegawa(Chorus)
Yuta Miyamatsu(Chorus)
Tomohumi Meguro(Chorus)

Yuka Ishimaru(Organ)

Ayano Uesugi(Piano)

Yu Matsuba(Timpani&Cymbal&Taiko)
@Beijing
Beijing National Aquatics Center


Related Works